ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล โพสังโฆ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256246,768-----------46,768
2561-23615,52833,87612,75356,98839,91228,39066,549100,52783,291118,341556,391
ยอดยกมาตั้งแต่ 13 มี.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561   -603,159
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี