HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชม ชิม ช๊อป   24 พ.ค. 2561 24
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลโพสังโฆเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด ๖ ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 เม.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโพสังโฆเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด ๖ ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 เม.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)   24 เม.ย. 2561 24
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด ๖ ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน   20 เม.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด ๖ ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน   20 เม.ย. 2561 18
ราคากลาง   ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งสถานที่จัดงานสรงน้ำพระงานประเพณีมหาสงกรานต์กลางลำแม่น้ำน้อย ยอดเกจิพระแดนสยาม ประจำปี ๒๕๖๑   5 เม.ย. 2561 40
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี   4 เม.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด 6 ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร   3 เม.ย. 2561 48
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย แบบยกเทชนิด 6 ล้อ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร   3 เม.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   3 เม.ย. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ ร่วมประกวดประชัน การแต่งกายตามแนวปณิธานอุ่นไอรัก   29 มี.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลตำบลโพสังโฆ ปี ๒๕๖๑   27 มี.ค. 2561 51
สขร.   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)    22 ก.พ. 2561 69
ประกาศผลผู้สอบราคา   อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา    22 ก.พ. 2561 71
  (1)     2