HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้ดัด   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้ดัด   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างาม   ประกาศราคากลางก่อสร้างซ่อมเเซมถนนลูกรัง บริเวณสายทุ่งอีโทนเหนือ ม.5 ต.ท่างาม   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2561   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 6 บริเวณสายบ้านายวิเชียร ทับขำ   19 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลงลูกรังผมบดอัด หมู่ที่ 5 บริเวณสายสวนป่า   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลงลูกรังผมบดอัด หมู่ที่ 5 บริเวณสายบ้านนายอำนาจ ทองรักษ์   19 มิ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลงลูกรังผมบดอัด หมู่ที่ 5 บริเวณสายบ้านนางหริ่ม คณาฤทธิ์   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลงลูกรังผมบดอัด หมู่ที่ 3 บริเวณสายบ้านนายถุงเงิน เสวกพันธ์   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บริเวณสายบ้านนางสุทิน รักชาติ   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางราตรี ทองสี   19 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแจง   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561   18 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางมัญ   ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต์   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บริเวณสายบ้านนางยุพา ภู่สุวรรณ์   18 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 369