HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ   17 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   โครงการจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" ตำบลจักรสีห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบภายในเขตตำบลน้ำตาล หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    17 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน เฉพาะส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบภายในเขตตำบลน้ำตาล หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเ   17 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซุ้มจัดซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 ซุ้ม   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 ซุ้ม   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพสังโฆ   ประกาศราคากลางโครงการจัดซท้อรถยนต์บรรทุกกระบะพร้อมหลังคาโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน   16 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพทะเล   ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ส.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพทะเล   ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   16 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารประชุมสภา   15 ส.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแจง   ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561   14 ส.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแจง   กรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562    14 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พรหมบุรี   สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561   14 ส.ค. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 388