HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
ทต.โพสังโฆ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   12 0 5 มิ.ย. 2561
อบต.โพกรวม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในส่วนที่ อปท รับผิดชอบ   24 0 28 พ.ค. 2561
อบต.โพกรวม การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง    35 0 27 เม.ย. 2561
อบต.โพกรวม แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ   44 0 27 เม.ย. 2561
ทต.พรหมบุรี เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ    704 2 10 เม.ย. 2561
ทต.พรหมบุรี เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา    76 0 3 เม.ย. 2561
อบต.คอทราย หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ    109 0 30 มี.ค. 2561
อบต.โพสังโฆ สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป    89 0 30 มี.ค. 2561
อบต.โพธิ์ชัย ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้   116 0 14 มี.ค. 2561
อบต.โรงช้าง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา   172 0 25 ก.พ. 2561
ทต.โพสังโฆ เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   143 0 24 ก.พ. 2561
อบต.โพกรวม มติ ก.อบต.สิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2560   250 1 17 ม.ค. 2561
อบต.คอทราย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา   238 0 13 ม.ค. 2561
อบต.โพสังโฆ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา   220 0 13 ม.ค. 2561
อบต.โรงช้าง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ    207 0 3 ม.ค. 2561
อบต.คอทราย ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ   225 0 3 ม.ค. 2561
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอันตราย)    248 0 14 ธ.ค. 2560
อบต.โพสังโฆ ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิแพ้ ไซนัส มะเร็งระยะเริ่มแรก++++))))   223 0 6 ธ.ค. 2560
อบต.โพสังโฆ (+++ใครเคยปวดตามแข้งตามขา++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสารอันตราย)   207 0 14 พ.ย. 2560
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ   201 0 8 พ.ย. 2560
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560   247 0 30 ต.ค. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53