HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
อบต.คอทราย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   6 0 7 ธ.ค. 2561
อบต.คอทราย รับทำโมเดล    13 0 5 ธ.ค. 2561
อบต.โพกรวม กรณีหารือการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. กรณีกำหนดจัดงานประเพณี \"สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง\"   20 1 22 พ.ย. 2561
อบต.โพกรวม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/18327 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล    33 0 12 พ.ย. 2561
อบต.โพกรวม ขอปรึกษางานท่านรอง ฯ ค่ะ   41 2 8 พ.ย. 2561
อบต.โพกรวม รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหายหรือไม่ มีคำตอบ   55 0 24 ต.ค. 2561
ทต.โพสังโฆ เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   272 1 20 ต.ค. 2561
อบต.โพกรวม การทดสอบความแข็งแรงของลูกปูน งานคอนกรีต   59 0 18 ต.ค. 2561
ทต.พรหมบุรี เสาหลังคา   53 0 2 ต.ค. 2561
อบต.หัวไผ่ เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   76 0 22 ก.ย. 2561
อบต.โพกรวม หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding    64 0 16 ก.ค. 2561
อบต.คอทราย เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   97 0 13 ก.ค. 2561
ทต.โพสังโฆ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   120 0 5 มิ.ย. 2561
อบต.โพกรวม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในส่วนที่ อปท รับผิดชอบ   97 0 28 พ.ค. 2561
อบต.โพกรวม การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง    988 0 27 เม.ย. 2561
อบต.โพกรวม แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ   126 0 27 เม.ย. 2561
ทต.พรหมบุรี เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ    810 2 10 เม.ย. 2561
อบต.โพธิ์ชัย ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้   222 0 14 มี.ค. 2561
อบต.โพกรวม มติ ก.อบต.สิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2560   321 1 17 ม.ค. 2561
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ   288 0 8 พ.ย. 2560
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560   344 0 30 ต.ค. 2560
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53