หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 


นายบังเอิญ ถ้ำทอง
ประธานสภาเทศบาล
 


นายศิริ ภิยรัตน์
รองประธานสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายปิยชาติ คำเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาลี คงเกียรติก้อง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายชาติชาย เนียมคำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกฤษฎา เทศนา
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวพเยาว์ เสวกวิหารี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายยงยุทธ สุขังพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-372-5033