HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทับยา   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพ พัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในตำบลทับยา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center    21 มี.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทับยา   โครงการค่ายเยาวชน รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562   21 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)   21 มี.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)   21 มี.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการ ผ่านระบบ e-GP)   21 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7    21 มี.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวไผ่   แยกขยะก่อนทิ้ง   21 มี.ค. 2562 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก   21 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่างาม   การต้อนรับคณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมจาก อปท.พื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา    21 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพทะเล   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   20 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จักรสีห์   ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ส่วนที่ 2)   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จักรสีห์   ประกาศ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1)   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   20 มี.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกระบือ   โครงการขยะแลกแต้ม 20 มีนาคม 2562   20 มี.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 501