หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 


นางพัชญ์ชัญญา ธรรมาพิชิตชัย
ปลัดเทศบาลตำบลโพสังโฆ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเสาวรักษ์ จันทพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายจุมพล เสียมสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนันทพัทธ์ ขันธะบรรดิษฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายบัณฑิต สังข์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางธนพร รัตนเสถียร
นักการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร


นางสาวอรวรรณ วรรณรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร : 081-372-5033