หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 


ว่าง
ปลัด ทต.โพสังโฆ
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง


นายพีระ ศรีดำ
รองปลัด ทต.โพสังโฆ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


นายไพฑูรย์ เอี่ยมธรรม
รองปลัด ทต.โพสังโฆ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเสาวรักษ์ จันทพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไปรับดับต้น


นายจุมพล เสียมสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนันทพัทธ์ ขันธะบรรดิษฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายบัณฑิต สังข์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายทาน อ่อนสะอาด
พนักงานดับเพลิง


นางธนพร รัตนเสถียร
นักการ


นางชนิสรา พิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-597709