หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
 
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 6 หมู่บ้าน ประมาณ 789 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
 
 
ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจประปาของเทศบาลตำบลโพสังโฆ มีใช้ประมาณ 789 ครัวเรือน
 
 
   

บริการโทรศัพท์สาธารณะ ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน

มีโทรศัพท์พื้นฐานครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน
(ไม่ครบทุกครัวเรือน)

ประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่

เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
 
 
         

รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 25,000.- บาท / คน / ปี

การอุตสาหกรรม ได้แก่
 
โรงไม้ จำนวน 1 โรง